W czym pomoże Ci Coaching biznesowy?

Coaching biznesowy nastawiony jest na rozwój Twojego biznesu!

Jest to forma wsparcia dla pracowników szeregowych, menedżerów średniego i najwyższego szczebla. Podczas sesji coachingowych klienci pracują nas zwiększeniem swojej efektywności w pracy, komunikacją interpersonalną, stylem zarządzania, umiejętnościami negocjacyjnymi, asertywnością etc. Rezultaty coachingu mają realne przełożenie na wzrost wydajności pracownika oraz wzrost poziomu samoświadomości menedżerów co do swojej roli, stylu zarządzania, wpływu na zespół i organizację. To pociąga za sobą wzrost zaangażowania, rozwój kompetencji menedżerskich i poprawę rezultatów biznesowych firmy.

Jakie tematy porusza się podczas bizness coachingu?

 • Zwiększanie efektywności
 • Zarządzanie czasem
 • Team building
 • Zwiększenie efektywności
 • Wzrost sprzedaży
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie ludźmi
 • Asertywność
 • Wzmacnianie motywacji wewnętrznej oraz umiejętności motywowania zespołu
 • Rozwój kompetencji zarządczych
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Wsparcie dla pracowników, którzy awansowali ze stanowiska szeregowego na menedżerskie
 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
 • Praca nad stresem i opanowaniem
 • Work-life balance
 • Outplacement pracowników
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej

Czy warto inwestować  w coaching biznesowy?

Według badania PriceWaterHouseCoopers przeprowadzonego w 64 krajach:

 • 80% klientów odnotowało poprawę w takich obszarach jak wydajność, umiejętności komunikacyjne, umiejętności miękkie oraz relacje z  ludźmi
 • 96.2% respondentów chciałoby jeszcze raz coaching
 • 82.7% coachees było bardzo zadowolonych z coachingu
 • Stopa zwrotu w firmach wyniosła 86%
 
Potrzebujesz motywacji i planu działania? Czujesz, ze utknąłeś? Pozbądź się swoich ograniczeń podczas sesji coachingowych. 

Renata Szekalska

Business and Life Coach

tel: 607-181-077

mail: renata-szekalska@o2.pl

ul. Krakowska 3/1 Białytok